A gyökércsapos műcsonk esetén a fog koronáját, vagy annak hiányzó részeit egy a gyökércsatornába vezetett csap segítségével pótolják, erre készül el a defektust szenvedett korona rekonstrukciója. A csap egy horgonyzó elem, mely csak gyökérkezelt fogba helyezhető, ha a foggyökér körüli csontállomány ép és gyulladásmentes. A CityDent rendelőjében a páciens érintett fogáról a gyökércsapos műcsonk elkészítése előtt röntgen felvétel készül, ez alapján dönti el a fogorvos, készíthető-e gyökércsapos műcsonk.

A gyökércsapos műcsonk az eredeti korona helyreállítása helyett inkább a lecsiszolt foghoz hasonlít, melyre azután esztétikus borítókorona készül. Gyökércsapos műcsonk készül azon letört fogak esetében amikor a foggyökér még épen maradt. Azon preparált fogakba is gyökércsapos műcsonk készül, ahol a fogcsonk alacsonyabb, mint 3mm vagy azon esetekben, ha a fog tengelyállásának korrekciójára van szükség, illetve, ha a meglévő fog koronája fogszuvasodás következtében nagymértékben sérült.

A fentebbi felsorolásban, csak akkor alkalmazható a gyökércsapos műcsonk, ha a gyökér minimum 8-10 mm hosszú, és 2/3 része alkalmas a csap elhorgonyzására. Meglévő gyökértömés esetén a foggyökérnek és a körülötte található szöveteknek épnek, gyulladás mentesnek kell lennie,  valamint feltétel, hogy a gyökértömés megfelelő minőségű legyen, és könnyen el lehessen távolítani felső ⅔-át a gyökércsatornából.

Nem alkalmazható gyökércsapos műcsonk

Nem alkalmazható gyökércsapos műcsonk abban az esetben, ha a foggyökér túl rövid, vagy ha a letört fog egy része az íny alá tört. A gyökércsúcs körüli, kóros elváltozások – gyulladás – is kizárják a gyökércsapos műcsonk készítését, illetve előzetes korrekcióra szorulnak. Ugyanígy a nem megfelelő minőségű gyökértömés, a túl szűk gyökércsatorna, a nem megfelelően fejlődött foggyökér, illetve, ha az ellátandó fog mozog, akkor sem készülhet a fogba gyökércsapos műcsonk.

Üvegszálas csap

A CityDent rendelőjében a fogcsonk felépítése – kisebb fogkorona hiány esetében – üvegionomer cementtel, míg nagyobb fogkoronai destrukció eseteiben gyökércsapos műcsonk segítségével történik. A gyökércsapos műcsonk készülhet üvegszálas csappal kompozit tömőanyag hozzáadásával illetve készülhet fémből vagy esztétikus cirkónium-oxid kerámiából fogtechnik