+36-30-160-6000

A gyökércsapos műcsonk esetén a fog koronáját, vagy annak hiányzó részeit egy a gyökércsatornába vezetett csap segítségével pótolják, erre készül el a defektust szenvedett korona rekonstrukciója. A csap egy horgonyzó elem, mely csak gyökérkezelt fogba helyezhető, ha a foggyökér körüli csontállomány ép és gyulladásmentes. A CityDent rendelőjében a páciens érintett fogáról a gyökércsapos műcsonk elkészítése előtt röntgen felvétel készül, ez alapján dönti el a fogorvos, készíthető-e gyökércsapos műcsonk.

A gyökércsapos műcsonk az eredeti korona helyreállítása helyett inkább a lecsiszolt foghoz hasonlít, melyre azután esztétikus borítókorona készül. Gyökércsapos műcsonk készül azon letört fogak esetében amikor a foggyökér még épen maradt. Azon preparált fogakba is gyökércsapos műcsonk készül, ahol a fogcsonk alacsonyabb, mint 3mm vagy azon esetekben, ha a fog tengelyállásának korrekciójára van szükség, illetve, ha a meglévő fog koronája fogszuvasodás következtében nagymértékben sérült.

A fentebbi felsorolásban, csak akkor alkalmazható a gyökércsapos műcsonk, ha a gyökér minimum 8-10 mm hosszú, és 2/3 része alkalmas a csap elhorgonyzására. Meglévő gyökértömés esetén a foggyökérnek és a körülötte található szöveteknek épnek, gyulladás mentesnek kell lennie,  valamint feltétel, hogy a gyökértömés megfelelő minőségű legyen, és könnyen el lehessen távolítani felső ⅔-át a gyökércsatornából.

Nem alkalmazható gyökércsapos műcsonk

Nem alkalmazható gyökércsapos műcsonk abban az esetben, ha a foggyökér túl rövid, vagy ha a letört fog egy része az íny alá tört. A gyökércsúcs körüli, kóros elváltozások – gyulladás – is kizárják a gyökércsapos műcsonk készítését, illetve előzetes korrekcióra szorulnak. Ugyanígy a nem megfelelő minőségű gyökértömés, a túl szűk gyökércsatorna, a nem megfelelően fejlődött foggyökér, illetve, ha az ellátandó fog mozog, akkor sem készülhet a fogba gyökércsapos műcsonk.

Üvegszálas csap

A CityDent rendelőjében a fogcsonk felépítése – kisebb fogkorona hiány esetében – üvegionomer cementtel, míg nagyobb fogkoronai destrukció eseteiben gyökércsapos műcsonk segítségével történik. A gyökércsapos műcsonk készülhet üvegszálas csappal kompozit tömőanyag hozzáadásával illetve készülhet fémből vagy esztétikus cirkónium-oxid kerámiából fogtechnikus által. Az üvegszálas csap előnyei, hogy a foggal megegyező rugalmasságú, így ritkábban törik és nem repeszti meg a fogat sem. Fogszínének és fényáteresztő tulajdonságának köszönhetően esztétikus megoldást kínál a fogpótlásra.

Az üvegszálas csap beragasztása után kompozit, esztétikus tömőanyaggal történő csonkfelépítéssel készülnek el a híd alatti pillérek.

A csapos fogfelépítés előnye, hogy a letört, gyökértömött fog minimális idő alatt, akár egy ülésben, mindössze 1óra leforgása alatt elkészíthető, így előkészítve a fogcsonkot a végleges restaurációhoz, az esztétikus, kerámia koronához vagy pillérfogként hídpótláshoz.

A gyökércsap behelyezésének menete

A CityDent rendelőjében a páciens érintett fogáról vagy fogairól  röntgenfelvétel készül, mely tájékoztatást ad a fog állapotáról, a gyökér állapotáról, megfelelően gyökérkezelt és gyökértömött-e a fog, mely alkalmassá teszi a gyökércsapos műcsonk készítésére. A röntgenfelvétel a gyökér hosszúságáról és az esetleges gyökércsúcsi elváltozásokról is tájékoztatást ad.

Ha az ellátandó fog még nem gyökértömött, akkor elsőként megtörténik a gyökérkezelés, majd ezt követően 24 órára egy ideiglenes fedőtöméssel látják el a fogat, amíg a gyökértömő anyag véglegesen megszilárdul a gyökércsatornákban. Csak ezt követően kerül sor a gyökércsapos műcsonk előkészítésére, előfúrására.

A gyökértömött fog gyökércsatornájából a gyökértömés felső 2/3 része eltávolításra kerül, mindössze a gyökércsúcsi 1/3 rész gyökértömés marad meg. A csap a gyökércsatorna így kialakított üregébe kerül, a hiányzó koronai rész helyére nyúló része a hozzáépített koronai rekonstrukció tartását szolgálja.

Ha a fog fogkoronai része teljesen elpusztult, az  erre ráragasztott kerámia koronát nem képes megtartani, ezért ebben az esetben a gyökércsapos műcsonkkal felépített és erre felragasztott kerámia korona rögzítésének funkcióját a gyökércsapon keresztül a foggyökér látja el.

A CityDent rendelőjében alkalmazott, igen esztétikus üvegszálas csapok mellett, a gyakorlatban léteznek még cirkónium csapok, és fogtechnikus által készített fém csapok is. Az üvegszálas csappal történő csonkfelépítés nagy előnye a fém- vagy cirkónium-oxid kerámia csapokkal szemben, hogy egy ülésben akár egy órán belül elkészülnek, szemben a másik két gyökércsapos megoldással, ahol a fogtechnikai munkafolyamatok következtében az elkészítési idő 3-5 nap is lehet.

Visszahívást kérek